economia circular i simbiosi industrial

UN MODEL MOLT MÉS EFICIENT DE GESTIÓ EMPRESARIAL


Generes residus aprofitables? Tens o busques un espai per utilitzar com a magatzem? T’interessa disposar d’un servei d’àpats compartit al teu polígon? Vols reduir costos mitjançant la compra agregada d’energia? Aquests tipus de projectes són els que es volen impulsar des d’aquesta la plataforma.L’economia circular és un model econòmic que es basa en l’ús eficient dels recursos. El seu objectiu és mantenir els productes, components i materials en els sistemes productius el màxim temps possible, de manera que se’n preservi el valor i es redueixi la necessitat de consumir recursos primaris. El sistema econòmic lineal actual ha arribat als seus límits.

Analitzant el potencial dels diferents sistemes productius es poden establir sinergies que permetin tancar cercles, reduir els impactes ambientals que generen les activitats i maximitzar els beneficis mitjançant l’estalvi de costos i l’obtenció de nous ingressos. En això consisteix la simbiosi industrial.

COM FUNCIONA EL PROJECTE?


L’Ajuntament de Terrassa impulsa un projecte estratègic per a la implantació de sinergies i de simbiosi industrial al teixit industrial de la ciutat..

Aquesta plataforma ajudarà les empreses terrassenques a crear sinergies per fer aflorar i vehicular projectes d’economia circular i de simbiosi industrial que siguin tècnicament, econòmicament i ambientalment viables.

Per poder canalitzar les teves ofertes i demandes, segueix els passos següents:

1. Registra la teva empresa a la plataforma.
2. Publica o consulta sinergies a la plataforma:
- Crea una sinergia, ja sigui com a oferta o com a demanda.
- Busca les sinergies que siguin del teu interès.
3. Passa a l’acció:
- Afegeix-te a les sinergies que siguin del teu interès o lidera la teva pròpia sinergia.
- Participa en els espais de debat per donar forma al projecte de col·laboració.
- Tanca acords i porta a terme la teva sinergia.

Suma’t a la simbiosi industrial!

Buscar sinergies

ÚLTIMES SINERGIES