Oferta

Sinergia: Promocio industrial


Estat de la sinergia: Sinergia pública. Oberta a més participants.

Empresa que lidera la sinergia: Promoció Industrial

Compartir serveis comuns

Tipologia de recurs: Serveis (manteniment, transport, neteja, etc.)

Quantitat: 1 unitats

Freqüència: Altres

Ubicació: Terrassa

Material: Altres