Oferta

Sinergia: Compartir idees per trobar solucions


Estat de la sinergia: Sinergia en procés. Oberta a més participants.

Empresa que lidera la sinergia: PROMOU INDUSTRIA

Empreses participants:

Exposar idees i propostes d'economia circular i simbiosi industrial per fer emergir les oportunitats de compartir projectes.
Exposar les necessitats de la indústria i el seu entorn per cercar conjuntament solucions àmplies i efectives.

Evolució de la sinergia:

Tipologia de sinergia:

Tipologia de recurs: Altres

Quantitat: 0 kg

Freqüència: Diària

Ubicació: Terrassa

Calendari previst d'implementació

  • Primera fase: 29/03/2017
  • Segona fase: 01/12/2017

Àmbit geogràfic: Municipal