Condicions d'ús

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL DISTRICTEINDUSTRIAL.TERRASSA.CAT  DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

 1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’accés
 2. Qüestions generals sobre la participació en el portal
 3. Obligacions de les persones usuàries del portal
 4. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones participants
 5. Política de privacitat i protecció de dades
 6. Disponibilitat del Portal

 

 1. Àmbit d’aplicació de les condicions d’accés

El portal districteindustrial.terrassa.cat és l’espai virtual que s’utilitzarà com a eina fonamental per ajudar a les empreses terrassenques a crear  sinergies per portar a terme projectes d’economia circular i de simbiosi industrial.

Aquestes condicions vinculen totes les persones que participin en aquest lloc web, operat per L’Ajuntament de Terrassa. Per això, qualsevol persona que hi vulgui participar s’haurà de registrar, fet que comporta l’acceptació d’aquestes condicions d’accés i ús.

 

 1. Qüestions generals sobre la participació en el portal districteindustrial.terrassa.cat

Les persones que vulguin participar en aquest projecte estratègic per a la implantació de sinergies i de simbiosi industrial podran fer-ho de les formes següents:

 1. Consultant les propostes (sinergies) d’ofertes o demandes publicades
 • - Les propostes d’ofertes i demandes es poden visualitzar a partir de diferents ordenacions.
 1. Creant i liderant propostes (sinergies) d’ofertes i demandes
 • - Qualsevol persona registrada pot donar d’alta una o més sinergies.
 • - A cada sinergia publicada cal fer constar un títol (es recomana que sigui breu i descriptiu) i una breu descripció, així com omplir els camps requerits a la fitxa de creació d’una sinergia.
 • - En la descripció de la sinergia es poden adjuntar imatges.
 • - Un cop validada per la persona, la sinergia quedarà publicada en el Portal i podrà ser modificada pel seu creador en qualsevol moment posterior a la seva creació.
 • - La resta d’usuaris del portal podran sol·licitar l’adhesió a les sinergies que considerin del seu interès.
 • - El creador de la sinergia podrà validar a altres usuaris que vulguin participar a la sinergia, així com donar-los de baixa si així ho considera necessari.
 • - El creador de la sinergia podrà canviar l’estat de la sinergia.
 1. Participant a les sinergies publicades
 • - Qualsevol persona registrada pot sol·licitar l’adhesió a les sinergies publicades.
 • Una vegada l’usuari hagi estat acceptat a una sinergia publicada, podrà participar als espais de debat de la proposta, amb la finalitat d’establir relacions sinèrgiques amb la resta d’empreses participants.

 

 1. Obligacions de les persones usuàries del portal districteindustrial.terrassa.cat
 1. Registre

Per a poder prendre part en el projecte  estratègic per a la implantació de sinergies i de simbiosi industrial de l’Ajuntament de Terrassa a través d'Internet és necessari registrar-se en el portal districteindustrial.terrassa.cat, fet que comporta l'acceptació de les condicions d'ús del portal. Un cop fet el registre, ja es poden presentar propostes de sinergies (ofertes i/o demandes) i fer-ne seguiment.

La participació en el portal requereix el registre de la persona usuària, durant el qual cal introduir les dades següents:

 • - Nom
 • - Cognoms
 • - Empresa (es visualitzarà en les propostes de sinergies publicades en cas que així s’indiqui en el moment de la publicació de la proposta)
 • - NIF / CIF
 • - Telèfon de contacte
 • - Població
 • - Correu electrònic
 • - Contrasenya (paraula de pas d’accés al Portal)

 

 1. Responsabilitat de les sinergies publicades
 • -  L’Ajuntament de Terrassa no és responsable de l’ús incorrecte del portal terrassa.cat per part de les persones usuàries ni dels continguts publicats. Cada persona usuària és responsable de l’ús correcte i de la legalitat dels continguts i les opinions que hi comparteixi.
 • -  No es pot utilitzar el portal terrassa.cat de l’Ajuntament de Terrassa amb finalitats diferents a les de debatre, compartir i valorar propostes de simbiosi industrial entre els usuaris del portal:

  • Compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat una vulneració dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers o contra la dignitat de les persones.
  • Compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.
  • Compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions o que infringeixi drets de propietat industrial i intel·lectual o normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
  • Reproduir, distribuir o compartir continguts, informacions o imatges que hagin estat posades a disposició per altres persones usuàries sense l’autorització expressa d’aquestes.
  • Utilitzar el portal amb finalitats de publicitat.
 • -  Qualsevol dels comportaments anteriors permetrà a l’Ajuntament de Terrassa suspendre temporalment l’activitat d’una persona usuària, desactivar el seu compte i esborrar el seu contingut, sense perjudici d’altres responsabilitats que puguin ser reclamades.
 • -  En cas que el contingut introduït per les persones usuàries incorpori un enllaç a un altre lloc web, l’Ajuntament de Terrassa no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l’accés a aquest altre lloc web o dels seus continguts.
 • -  En cas de litigi de qualsevol classe o per qualsevol motiu entre les persones usuàries del lloc web i/o un tercer, l’Ajuntament de Terrassa quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per reclamacions, demandes o danys de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi o derivats d’aquest.

 

 1. Condicions per al tractament dels continguts proporcionats per les persones participants:

La informació i les dades incorporades en les propostes de sinergies publicades al portal tindran el tractament següent:

 • -  No confidencialitat: Tot el contingut del portal serà públic. L’Ajuntament de Terrassa tractarà el contingut com a informació no confidencial.
 • -  Contacte amb les persones participants: En el cas que l’Ajuntament de Terrassa s’hagi de posar en contacte amb les persones usuàries del Portal per sol·licitar informació addicional, ho farà per correu electrònic.
 • -  Publicitat o difusió dels continguts presentats: Les persones participants en el portal terrassa.cat de l’Ajuntament de Terrassa declaren conèixer i acceptar el fet que la informació aportada podrà ser publicada al web www.terrassa.cat, així com a través d’altres mitjans que l’organització consideri oportuns per donar a conèixer aquesta iniciativa.
 • -  No devolució dels continguts: L’Ajuntament de Terrassa no té cap obligació de tornar els continguts enviats per les persones usuàries.
 • -  Procediment d’avís i retirada: L’Ajuntament de Terrassa processarà les peticions d’eliminació o retirada de continguts que incompleixin les condicions d’ús que hagin afegit les persones participants. Així mateix, qualsevol persona, amb motius raonats si hi ha incompliment d’aquestes condicions d’ús, podrà sol·licitar la retirada de continguts a l’Ajuntament de Terrassa. L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret de fer les comprovacions o verificacions oportunes amb caràcter previ a la retirada de qualsevol contingut.

 

 1. Política de privacitat i protecció de dades
 • -  La persona usuària que aporta un contingut accepta ser titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o tenir drets suficients sobre aquest contingut i a més el remet a l’Ajuntament de Terrassa de forma voluntària per a la seva divulgació al Portal terrassa.cat de l’Ajuntament de Terrassa.
 • -  La titularitat de tots i cadascun dels continguts presentats que es trobin protegits o siguin susceptibles de trobar-se protegits, pel dret de la propietat industrial i intel·lectual, correspon als autors i/o titulars dels continguts esmentats.
 • -  L’Ajuntament de Terrassa no assumeix cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, respecte de qualsevol tipus de controvèrsia, disputa i/o litigi que pugui derivar-se de la publicació, divulgació i/o difusió dels continguts aportats sense el preceptiu consentiment dels seus legítims titulars.
 • -  Qualsevol vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial serà responsabilitat de la persona que aporti el contingut.
 • -  D’acord amb el que s’estableix als articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que mitjançant el present formulari dóna el seu consentiment al tractament de les dades personals facilitades, que seran tractades amb caràcter confidencial i incloses en el fitxer de la plataforma d’economia circular, del qual és titular l’Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de participar en el projecte estratègic per a la implantació de sinergies i de simbiosi industrial al teixit industrial de la ciutat . Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat a qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa o també mitjançant el formulari de la seu electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

 

 1. Disponibilitat del Portal

El Portal estarà operatiu a partir del dia 15 de novembre a les 9 h.

Terrassa, 9 de novembre de 2016